آب های خوزستان، توقفگاه محموله های قاچاق
جانشین فرماندهی مرزبانی و دریابانی خوزستان از توقیف ۵ فروند شناور تجاری حامل کالای قاچاق و فاقد اسناد گمرگی را در محدوده آب های بندر ماهشهر نیوز داد.