آتش بس را صد در صد عملی می‌کنیم


آتش بس را صد در صد عملی می‌کنیم

فرماندهی طالبان در غب افغانستان در قالب نیوزنامه ای به تمامی قوای خود دستور داده اند که آتش بس را جدی بگیرند و به دستور رهبری این گروه توجه کنند.

به گزارش نویسنده وستر، در نیوزنامه ای که از سوی این گروه در بیشتر ولسوالی های هرات از جمله کهسان، کشک کهنه، کشک رباط سنگی منتشر شده، تذکر داده شده که این آتش بس به مناسبت عید سعید فطر میباشد و به خاطر اهدای آرامش به مردم کشور است.

در این نامه ذکر شده که گروه طالبان متعهد به مفاد آتش بس است و نمیخواهد که عهدشکنی در این آنلاینها داشته باشد.

همچنین لحاظ شده که با این آتش بس، گروه طالبان به خوبی نشان میدهد که برای آرامش جامعه متعهد است.

در جای جای این نیوزنامه دیده میشود که تاکید جدی برای اجرای دستور رهبری طالبان، ملا هبت الله آخوندزاده شده و مطرح گردیده که به هیچ عنوان زد و خوردی با قوای دولتی نباید شکل بگیرد.

در همین حال جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات هم انتشار این نیوزنامه طالبان در ولسوالی های هرات را تائید کرده است.

او میگوید که این نیوزنامه میتواند توافق نظر را میان طالبان و حکومت بر سر یک مسئله به نمایش بگذارد.

پیش از این ملا هبت الله آخوندزاده، در پیام تبریکی به مناسبت عید فطر هم نیوز از رهایی شماری از زندانیان در بند این گروه و تخفیف به آنان داده بود.

میتوان گفت که آتش بس دو جانبه میان طالبان و حکومت افغانستان در این آنلاینها، بی مانند است.

نویسنده وستر – ولایت هرات