آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار با پارس جنوبی
تمرین امروز استقلال زیر نظر وینفرد شفر در زمین شماره ۲ آزادی برگزار شد.