آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور در ۲۲ بهمن ماه
در این بسته نیوزی می‌توانید آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور را در تاریخ بیست و دوم بهمن ماه سال ۹۷ مشاهده کنید.