آخرین وضع از ساعت فعالیت مدارس به مناسبت «چهارشنبه سوری»
روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران به بیان توضیحاتی درباره ساعت تعطیلی مدارس تهران پرداخت.