آذربایجان غربی پیشرو در حوزه زکات / پرداخت بیش از ١٧ میلیارد تومان زکات در پنج ماه
مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی رتبه نخست کشوری را در حوزه زکات به خود اختصاص داده است.