آزو؛ عروس دشت‌های البرز + تصاوير
هر كجا اشاره به عروس دشت‌های البرز شده، نام دشت آزو نیز آمده است.