آسفالت بیش از ۱۲۰ هزار کیلومتر راه‌ روستایی در کشور
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۱۲۰ هزار کیلومتر راه‌ روستایی در کشور آسفالت شده که بخش عمده‌ای از آنها نیازمند بهسازی است.