آسمان صاف و آفتابی در روز طبیعت
کارشناس هواشناسی استان گفت: با خروج سامانه بارشی از استان آسمان صاف و آفتابی برای استان پیش بینی می‌شود.