آسیب دیدگی ۷ نفر درحوادث اصفهان
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع دو حادثه در استان اصفهان و آسیب دیدگی ۷ نفر در این حوادث نیوز داد.