آشتی ورزشی دو کره در قایق های دراگون بت
دو کشور کره شمالی و کره جنوبی که تا چندی قبل روابط خصمانه‌ای با یکدیگر داشتند طی مراسمی دو قایق را براساس نام رودخانه‌های مرزیشان نامگذاری و برای حضور مشترک در بازی‌های آسیایی_جاکارتا استفاده کردند.