آشنایی با پیام‌رسان های داخلی همگام با پیام‌رسان بیسفون + فیلم
پیام رسان بیسفون یکی از پیام رسان های داخلی بوده که در روزهای اخیر طرفداران زیادی جذب کرده است.