آغاز آیین رونمایی از ۱۳۰ مستند تولیدی مراکز استانی رسانه ملی
آیین رونمایی از ۱۳۰ مستند تولیدی مراکز استانی رسانه ملی با محوریت زندگی شهدای مدافع حرم، در حال برگزاری است.