آغاز به کار نمایشگاه گل و گیاه در استان کرمانشاه
مدیر روابط عمومی نمایشگاه‌های بین المللی استان کرمانشاه از برپایی دومین نمایشگاه گل و گیاه نیوز داد.