آغاز ساخت ۶ طرح آموزشی در مناظق زلزله زده راور
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: ۶ طرح آموزشی و پژوهشی در مناظق زلزله زده شهرستان راور ساخته می شود.