آغاز طرح ضیافت در خراسان شمالی با شروع ماه مبارک رمضان
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از آغاز طرح ضیافت در استان با شروع ماه مبارک رمضان نیوز داد.