آغاز و پایان ساخت دو واحد آموزشی در خنج
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید دو واحد آموزشی در شهرستان خنج کلنگ زنی و به بهره برداری رسید.