آغاز کار ترمیم ساباط تاریخی علم در شوشتر
 رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر از آغاز کار ترمیم ساباط تاریخی علم با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال در این شهرستان نیوز داد.