آمریکا اگر نگران بمب هسته ای است، سراغ رژیم صهیونیستی برود
بروجردی گفت: آمریکا اگر نگران بمب هسته ای است، سراغ اسرائیل برود که با بیش از ۲۰۰ کلاهک هسته‌ای امنیت جهان را تهدید می‌کند.