آمریکا شریک راهبردی عربستان در کشتار کودکان یمنی است
مهدی چمران در حساب کاربری خود تصویری از مردمانی در حال آماده سازی قبور شهدای پنج‌شنبه یمن منتشر کرد و از آمریکا به عنوان شریک عربستان نام برد.