آمریکا مظهر تروریسم است/ قصد دشمنان از مذاکره، فراموش کردن یاد شهیدان است
نایب رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: شهادت شهیدانی همچون سید عارف حسین حسینی نمونه بارز تروریسم آمریکایی است.