آمریکا همیشه گزینه های نادرست را در منطقه ما انتخاب کرده است
وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری نوشت: آمریکا همیشه گزینه های نادرست را در منطقه ما انتخاب کرده است.