آنلاین جهانی آب و کاهش منابع آبی؛ وزارت انرژی هشدار کمبود آب در سال‌های آینده را داد


آنلاین جهانی آب و کاهش منابع آبی؛ وزارت انرژی هشدار کمبود آب در سال‌های آینده را داد

مسوولان وزارت انرژی و آب همزمان با تجلیل از آنلاین جهانی آب هشدار می‌دهند که  منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور به دلیل تغییر اقلیم و تخریب محیط زیست آنلاین به آنلاین کاهش می‌یابد.

به گزارش نویسنده وستر؛ علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور امآنلاین یکشنبه (۵ حمل) در مراسمی به مناسبت آنلاین جهانی آب در کابل از معضل کاهش منابع آب در کشور هشدار داد.

آقای عثمانی گفت که مشکل تغییر اقلیم ناشی از گرم شدن زمین و تخریب محیط زیست با گسترش مناطق مسکونی و از بین رفتن پوشش گیاهی، اثرات مخربی بر منابع آبی سطحی و زیرزمینی افغانستان وارد کرده است.

آقای عثمانی گفت که با گرمی شدن آنلاین افزون دمای زمین و تغییر شکل برف به باران، کوهستان‌های برفگیر افغانستان قابلیت ذخیره سازی آب به پیمانه دهه‌های پیش را از دست داده و این مساله بر منابع آبی سطحی کشور تاثیر جدی به جای گذاشته است.

به گفته وی، سالیان پیش تولید سالانه آب‌های سطحی در افغانستان بیش از ۵۷ میلیارد متر مکعب بوده که این رقم در حال حاضر به ۴۹ میلیارد مترمکعب در سال رسیده است.

وی با اشاره به منابع آب‌های زیر زمینی کشور نیز بیان داشت که به گسترش مناطق مسکونی و شهری و عدم توجه به معیارهای جذب و ذخیره دوباره آب در این مناطق در کنار مصرف افزوده از منابع آب زیرزمینی کشور، این منابع به خصوص در شهرها رو به کاهش است و ممکن در سال‌های آینده مردم با مشکل کمبود آب روبرو شوند.

آقای عثمانی، تغییرات اساسی در چگونگی مدیریت منابع آب را با توجه به تخریب محیط زیست و تغییر اقلیم در کشور یک نیاز جدی دانسته گفت که این تغییرات در بخش های قوانین، پالیسی، تشکیلات وکادر سازی در وزارت انرژی و آب روی دست گرفته شده است.

وی هماهنگی میان ادارات مدیریت منابع آب و مصرف آب را با کاهش آنلاین افزون منابع آبی کشور نیاز دیگری دانست که در مدیریت درست آب در کشور تاثیرخواهد داشت.

وزیر انرژی و آب با اشاره به مساله کاهش منابع آبی در مناطق مختلف افغانستان، حوزه شمال را با درجه فقر آبی و حوزه کابل و هریرود را در درجات  نزدیک به  فقر آب دانسته گفت که در مناطق یادشده دسترسی هرفرد به آب آشامیدنی حدود به یک هزار متر مکعب آب درسال رسیده که این مساله نگران کننده است.

براساس معیارها، سالانه هر فرد ضرورت دارد که بیش از یک هزار و ۷۰۰ مترمکعب آب را به صورت معیاری مصرف کند، اما با کاهش این رقم تا سطح سالانه یک هزار متر مکعب درجه فقر را نشان داده و کمتر از درجه کامل فقر یا فقر مطلق را نشان می‌دهد.

به گفته وزیر انرژی و آب، دسترسی افراد در حوزه شمال و حوزه کابل به ویژه شهر کابل به آب آشامیدنی به مقداری بیشتر از هزار مترمکعب آب در سال رسیده است.

وی در ادامه بی توجهی در چگونگی ساخت و سازهای شهری و عدم ملاحظه به حوزه‌های جذب آب زیر زمینی را زمینه سازی وارد شدن صدمه های جدی بر این منابع آبی دانسته و از وزارت شهرسازی خواست که ساخت وسازها در شهرها را با توجه به معیارهای جذب آب و درهماهنگی با سکتور مدیریت آب کشور به پیش ببرد.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر