آنلاین جهانی محیط زیست؛ آنلاینانه ۴ تُن زباله پلاستیکی در شهر کابل تولید می‌شود


آنلاین جهانی محیط زیست؛ آنلاینانه 4 تُن زباله پلاستیکی در شهر کابل تولید می‌شود

اداره ملی حفاظت محیط زیست می‌گوید که آنلاینانه بیش از ۴ تُن زباله پلاستیکی در شهر کابل تولید می‌شود که به مراتب بیشتر از توان شهرداری برای جمع‌آوری آن است.

به گزارش نویسنده وستر؛ اداره ملی حفاظت محیط زیست، امآنلاین سه‌شنبه (۱۵ جوزا) طی مراسمی از آنلاین جهانی محیط زیست با شعار “مبارزه با آلودگی پلاستیک- اگر نمی‌توانید دوباره استفاده کنید، از آن اجتناب کنید” تجلیل کرد.

غلام محمد ملک‌یار، معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست در این مراسم گفت که آنلاینانه تنها بیش از ۴ تن زباله‌ پلاستیکی در شهر کابل تولید می‌شود.

وی با اشاره به افزایش تولید زباله در شهر کابل بیان داشت که موجودیت زباله‌ها در سطح شهر به صحت شهروندان مضر بوده و آلودگی هوا را به دنبال دارد.

با این همه آقای ملک‌یار از تلاش‌های این اداره در زمینه کاهش تولید زباله پلاستیکی در سطح شهر کابل نیوزداده می‌گوید که آنان تلاش می‌کنند تا جلو استفاده از پلاستیک را در بازار بگیرند.

وی تاکید کرد که اداره حفاظت محیط زیست با همکاری سکتور خصوصی سیستم گیمافت زباله‌های پلاستیکی را توسعه داده است.

هرچند افغانستان از کشورهای است که باشندگان بیشتر شهرهای آن از خریطه‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند اما معین اداره حفاظت محیط زیست می‌گوید که آنان تلاش می‌کنند که تا استفاده از پلاستیک را به حداقل رسانده و افغانستان را در جمع کشورهای قرار دهد که از پلاستیک کم‌تر استفاده را می‌کنند.

همزمان با این محمد یعقوب حیدری والی کابل نیز از افزایش تولید زباله‌ها ابراز نگرانی کرده می‌گوید که با افزایش نفوس در پایتخت آلودگی هوا آنلاین بآنلاین بیشتر شده است.

آقای حیدری با انتقاد ازکارکرد اداره شهرداری کابل می‌گوید که کم کاری و ضعف این اداره سبب شده است که شهر کابل به زباله دانی مبدل شود. آقای حیدری به رهبری شهرداری کابل هشدار داد که اگر به زودترین فرصت برای جمع آوری زباله‌ها در شهر کابل اقدام نکند به دادستانی کل معرفی خواهد شد.

والی کابل، شماری از اعضای شورای ملی و زورمندان را به ایجاد شرکت‌های  غیرمعیاری در شهر کابل متهم کرد که تاثیر مستقیم بالای آلودگی هوا دارند.

در همین حال عباس بصیر مشاور ریاست وستری با اشاره به خطرات ناشی از موجودیت زباله‌ها در سطح شهر می‌گوید که اگر با این پدیده به صورت جدی مبارزه صورت نگیرد، بیماری‌های تنفسی و سرطانی در بین باشندگان شهر کابل افزایش خواهد یافت.

عبدالاحمد حسینی- نویسنده وستر