آنلاین جهانی مطبوعات؛ تاکید بر تخصصی شدن نیوزنگاری در افغانستان


آنلاین جهانی مطبوعات؛ تاکید بر تخصصی شدن نیوزنگاری در افغانستان

مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت آنلاین جهانی مطبوعات تاکید می‌کنند که حرفه نیوزنگاری باید به سمت تخصصی شدن پیش رود.

به گزارش نویسنده وستر؛ سیدآقا حسین سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ امآنلاین پنجشنبه ( ۶ ثور ) در محفل گرامی‌داشت از آنلاین جهانی مطبوعات در کابل، بر تخصصی شدن حرفه نیوزنگاری در کشور تاکید کرد.

آقای سانچارکی گفت:” عمده و اساسی رسانه‌ها و نیوزنگاران ما مشکل مسلکی و حرفه‌ای است و رسانه‌های ما با وجودی که از لحاظ کمیت رشد چشم‌گیر داشته اند ولی از لحاظ کیفیت رسانه‌های کشور با مشکلات فروان روبرو هستند و خواست ما از نهادهای اکادمیک و مراکزآموزش حرفه نیوزنگاری این است که باید به صورت حرفه‌ای ومسلکی عمل کنند”.

وی افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ در تفاهمنامه‌ای که با یونیسکو یا سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل داشته، پنج دوره برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت را برای نیوزنگاران دولتی و رسانه‌های خصوصی برگزار کرده است.

در همین حال آقای وحیدغروال رییس دانشکده‌ نیوزنگاری دانشگاه کابل از بازنگری نصاب دانشکده نیوزنگاری کابل نیوزمی‌دهد و گفت:”پس از این در سمستر هشتم ما با گرایش‌ها، شاگرد تربیت می‌کنیم و به صورت اختصاصی، نیوزنگار فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، ورزشی و … فارغ خواهیم داد”.

اما مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد حمایت کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی گفت که فرایند بازنگری نصاب تحصیلی در نهادهای دولتی بسیار پیچیده و زمانگیراست و یک فرایند تاثیرگزار و موثر نمی‌تواند باشد و نهاد‌های غیرحکومتی دست بازتر دارند و می‌توانند در راستای گزارشگری ویژه کارهای مهم را انجام دهند.

عبدالاحمد فقیری- نویسنده وستر