آپارات در مسیر یوتیوب/دلایل مدیر آپارات برای بارگذاری فیلم‌های نامناسب
آپارات بدون نظارت‌های دقیق پا جای رقبای خارجی خود مانند یوتیوب گذاشته است.