آیا اهل جهاد نزد خدا با قاعدین مساوی هستند؟ +فیلم
جایگاه جهادگران و افرادی که عافیت طلبی می‌کنند نزد خداوند یکسان نیست.