آیا خداوند از ظالمان انتقام می‌گیرد؟
حدیث امام سجاد (ع) درباره انتقام خداوند از ظالمان را در اینجا بخوانید.