آیا رولا غنی مسلمان شده است؟


آیا رولا غنی مسلمان شده است؟

رولا غنی، بانوی نخست کشور گفته است که در تذکره/ شناسنامه جدید الکترونیکی، وی دین‌اش اسلام و قوم‌اش پشتون نگاشته شده است.

به گزارش نویسنده وستر به نقل از صدای امریکا؛ خانم غنی، لبنانی تبار، هنگامیکه با محمد اشرف غنی ازدواج کرد مسیحی بود، اما تعلق و باور دینی وی هنگام نامزد شدن آقای غنی در انتخابات ریاست وستری ۲۰۱۴ افغانستان، دستاویزی برای منتقدان آقای غنی شد.

بانوی نخست کشور در مصاحبه با یکی از رسانه‌های خصوصی افغانستان در بحث شناسنامه‌های الکترونیکی گفت:” ۴۳ سال است که در یک فامیل مسلمان و پشتون زندگی می‌کنم. همینجا در افغانستان دین من اسلام است و قوم من پشتون است”.

این موضوع سبب واکنش‌های فراوان در شبکه های اجتماعی شد و برخی منتقدان آن را نوعی ترفند تعبیر کرده اند که گویا در صورت نامزد شدن دوباره آقای غنی در انتخابات ریاست وستری، دیگر ریشه بحث و انتقاد در مورد دین همسر وی کشیده شده باشد.

زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی و روابط عامه دفتر بانوی اول، به صدای امریکا گفت که خانم غنی در دهه ۱۹۷۰ میلادی زمانیکه پس از ازدواج با محمد اشرف غنی به افغانستان آمده بود شناسنامه گرفته بود و در آن شناسنامه نیز دین وی اسلام و ملیت اش پشتون ذکر شده بود.

خانم یوسف گفت که اساس معلومات مندرج در شناسنامه الکترونیکی خانم غنی نیز شناسنامه قبلی وی بود.

خانم غنی در ۱۸ فبروری ۲۰۱۵ در مرکز مطالعات بین المللی و استراتیژیک در واشنگتن دی سی گفته بود که مسیحی است.

با این‌حال خانم یوسف گفت که اعتقاد موضوع شخص است و به گفته وی آنچه در کردار خانم غنی تجلی می‌کند “صفات عالی یک مسلمان خوب است”.

نویسنده وستر- کابل