آیا می دانید نام چند کشور در دنیا با حرف «ک» آغاز می‌شود؟+اسامی و معانی آن‌ها
ما در زمین خاکی خود کشورهایی را داریم که نام آن‌ها با حرف «ک» شروع می‌شود و هر کدام برای خود و ملت آن دارای معنا و مفهومی است.