ائتلاف برای نجات افغانستان اعلام موجودیت می‌کند


ائتلاف برای نجات افغانستان اعلام موجودیت می‌کند

ائتلاف برای نجات افغانستان امآنلاین پنجشنبه (۴ اسد) در کابل اعلام موجودیت می‌کند.این ائتلاف شامل احزاب، جریان‌ها و چهره‌های برجسته سیاسی کشور است.

به گزارش نویسنده وستر؛ حزب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و شماری از جریان‌ها و چهره‌های سرشناس سیاسی این ائتلاف را شکل داده‌اند.

این ائتلاف، ۵ آنلاین بعد از ورود جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست وستری از ترکیه به کشور اعلام موجودیت می‌کند. قرار بود که این ائتلاف چندی پیش اعلام موجودیت کند اما به دلیل عدم حضور جنرال دوستم به تعویق افتاد.

ایتلاف برای نجات افغانستان، امآنلاین همایشی بزرگی در شهر کابل راه اندازی کرده است و قرار است تا دقایق بعد برنامه رسمی امآنلاینی این ایتلاف آغاز شود.

استادعطا محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست وستری،‌ حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی به عنوان بنیان‌گذاران این ائتلاف و شمار دیگر از چهره‌های سیاسی در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

یکی از اهداف اساسی تشکیل این ائتلاف، مبارزه با انحصارگرایی و ایجاد حکومت‌داری پاسخگو خوانده شده است. احتمال می‌رود که این ائتلاف به عنوان یک تیم قوی وارد مبارزات انتخابات ریاست وستری سال آینده در کشور شود.

نویسنده وستر- کابل