ائتلاف به زودی تکت انتخاباتی خود را معرفی می‌کند/ آرای بدون بایومتریک فاقد اعتبار است


ائتلاف به زودی تکت انتخاباتی خود را معرفی می‌کند/ آرای بدون بایومتریک فاقد اعتبار است

اعضای ارشد ائتلاف بزرگ ملی می‌گویند که فهرست نامزدان پست ریاست وستری ائتلاف بزرگ ملی تهیه شده و به زودی تکت انتخاباتی این ائتلاف شامل ۸ نفر معرفی خواهد شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ احمدضیا مسعود عضو ارشد ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، امآنلاین پنجشنبه (۱۷ عقرب) در یک نشست نیوزی در کابل از معرفی تکت انتخاباتی ائتلاف بزرگ ملی در هفته‌های آینده نیوز داد.

آقای مسعود گفت که فهرست نامزدان پست ریاست وستری در درون ائتلاف تهیه شده و به زودی تکت انتخاباتی این ائتلاف که ۸ نفر را شامل خواهد شد اعلام می‌شود.

وی بیان داشت که در تکت انتخاباتی ائتلاف بزرگ ملی، پست ریاست وستری دارای سه معاون و پست صدر اعظمی نیز سه معاون را شامل خواهد شد که پست معاون سوم ریاست وستری و پست صدر اعظم از طریق یک فرمان تقنینی رییس وستر پس از برنده شدن تکت انتخاباتی ائتلاف ایجاد شده و زمینه تعدیل قانون اساسی برای ایجاد پست صدر اعظمی فراهم خواهد شد.

وی، تکت انتخاباتی متفاوتی که ائتلاف بزرگ ملی در این دور انتخابات ریاست وستری پیشکش خواهد کرد را بخشی از یک برنامه اصلاحی خواند که ضرورت سیاسی کشور تلقی شده و مردم و نیروهای سیاسی شدیدا به آن نیازمند هستند.

آقای مسعود با اشاره غیر مستقیم به خروج جبهه ملی نوین به رهبری انور الحق احدی از ائتلاف بزرگ ملی بیان داشت که این ائتلاف تنها کسانی را در درون خود جای می‌دهد که به اصلاحات سیاسی و اجتماعی معتقد باشند و برای اعمال اصلاحات نیز تلاش کنند.

وی، شایعاتی را که گفته می‌شود ائتلاف بزرگ ملی کاندیدی را خارج از ائتلاف مورد حمایت قرار خواهد داد را به شدت رد کرده تاکید کرد که ائتلاف به هیچ وجود از کاندیدی خارج از این ائتلاف حمایت نخواهد کرد.

آقای مسعود درپاره از صحبت‌هایش به انتخابات پارلمانی که هم اکنون در پروسه جمع بندی آرا قرار دارد پرداخته گفت که در این پروسه علی‌الرغم تعهدات مکرر حکومت و کمیسیون مبنی بر جلوگیری از تقلب، دستگاه بایومتریک در بسیاری محلات کار گرفته نشده و تقلب‌ها و تخطی‌های جدی بآنلاین کرده است.

او آرای بایومتریک ناشده را که پیش از این کمیسیون با اعتبار دانسته بود را بی‌اعتبار دانسته تصریح کرد که کمیسیون باید براساس تعهدات پیشین خود مبنی بر شفافیت در انتخابات آرای بایومتریک ناشده را باطل اعلام کرده و در تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک خود را به مردم ثابت کند.

آقای مسعود تاکید کرد که ائتلاف بزرگ ملی برای عملکرد صادقانه و بی‌طرفانه کمیسیون انتخابات در اعلام درست نتایج رای دهی انتظار می‌کشد که در صورت درست عمل نکردن کمیسیون، اعضای آن برای انتخابات ریاست وستری قابل قبول نبوده و به افراد جدید و مستقل در این نهاد نیاز خواهد شد.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر