ائتلاف متجاوز سعودی مناطق مسکونی شهر رازح یمن را هدف موشک قرار داد
نظامیان متجاوز سعودی مناطق مسکونی شهر مرزی رازح در استان صعده یمن را هدف حملات موشکی و توپخانه‌ای قرار دادند.