ابتکار دولت ایتالیا برای مقابله با فساد اداری + فیلم
دولت ایتالیا برای مبارزه با فساد اداری ماموران مخفی پلیس را در اداره‌های دولتی مستقر می‌کند.