ابراهیمی:باید فرهنگ سازی شود/این وضع زمین پس از اتمام بازی زیبنده فوتبال ایران نیست
امید ابراهیمی بازیکن تیم استقلال تهران گفت:صحنه‌هایی را پس از اتمام بازی دیدم که در هیچ کجای دیگر قابل مشاهده نیست و این موضوع را زیبنده فوتبال ایران نمی‌دانم.