ابراهیمی در واکنش به تشکیل ایتلاف ترکیه: ما به وفاق سیاسی در کشور نیاز داریم


ابراهیمی در واکنش به تشکیل ایتلاف ترکیه: ما به وفاق سیاسی در کشور نیاز داریم

رییس مجلس نمایندگان در واکنش به تشکیل ایتلاف بزرگ سیاسی در ترکیه می‌گوید که برای بیرون رفت از حالت بحرانی کنونی، وفاق رهبران سیاسی افغانستان یک ضرورت است.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان که در نشست امآنلاین چهارشنبه (۱۹ ثور) این مجلس صحبت می‌کرد از رهبران حکومت و احزاب سیاسی در کشور خواست که با وفاق سیاسی کشور را از حالت کنونی نجات دهند.

آقای ابراهیمی افزود که مردم افغانستان در هر شرایطی از کشور دفاع کرده و امآنلاین هم در برابر جنگ اعلام ناشده و خطرناک تروریزم بین المللی از کشور دفاع می‌کنند، ولی رهبری حکومت و رهبران احزاب سیاسی باید با درک این شرایط به توافق سیاسی دست یابند.

با آنکه آقای ابراهیمی به ایتلاف خاص و یا مخالفت‌های سیاسی رهبران اشاره نکرد؛ اما اخیراً ایتلاف بزرگی با اشتراک برخی سران احزاب سیاسی در ترکیه ایجاد شده است.

همچنین، اختلافات ارگ و قصر سپیدار بر سر چگونگی توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی اوج گرفته است.

در همین حال، برخی نمایندگان دیگر نیز می‌گویند که تشکیل ایتلاف‌ها کاری را از پیش نمی‌برد و رهبران سیاسی باید با همدیگر پذیری در برابر مشکلات موجود امنیتی در کشور مبارزه کنند.

منور شاه بهادری یک عضو مجلس گفت: “رهبران سیاسی یک آنلاین ایتلاف تشکیل می‌دهند و یک آنلاین دیگر همدیگر را به خلق بحران متهم می‌کنند؛ آخر این ملت به کی اعتماد کند؛ ما خود سرنوشت خود را برای تامین منافع شخصی به دست باد داده ایم.”

آقای بهادری افزود که رهبران سیاسی نباید بیشتر از این ملت را به اسارت خود درآورند و باید با اتحاد برای نجات کشور تلاش کنند.

اما، لالی حمیدزی دیگر عضو مجلس و یکی از اعضای “ایتلاف بزرگ ملی افغانستان” که اخیراً در ترکیه شکل گرفته است گفت که این ایتلاف برای ایجاد حکومت داری خوب و شفافیت در انتخابات تشکیل شده است.

آقای لالی خاطر نشان کرد که این ایتلاف کاندید مشخصی را برای انتخابات ریاست وستری آینده معرفی خواهد کرد.

او رهبران حکومت وحدت ملی را به دفاع از تروریستان در کشور متهم کرد و گفت که ایتلاف بزرگ ملی افغانستان اجازه نمی‌دهد کارهای غیر قانونی حکومت ادامه پیدا کند.

ایتلاف بزرگ ملی نجات افغانستان با عضویت، ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست وستری، استاد عطامحمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت، احمد ضیا مسعود، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، همایون همایون معاون اول مجلس، ظاهر قدیر و لالی حمیدزی دو عضو دیگر مجلس نمایندگان هفته گذشته در ترکیه ایجاد شد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر