ابراهیمی: طرح قانون به منظور ارتقای موسسه تعلیمی سید جمال‌الدین آماده می‌شود


ابراهیمی: طرح قانون به منظور ارتقای موسسه تعلیمی سید جمال‌الدین آماده می‌شود

رییس مجلس نمایندگان در نشست امآنلاین مجلس به کمیسیون اختصاصی هدایت داد تا طرحی را در زمینه ارتقای موسسه تعلیمی سید جمال‌الدین افغان به دانشگاه، آماده کند.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهمیمی امآنلاین شنبه (۹ سرطان)، پس از آن چنین هدایتی را به کمیسیون معارف مجلس صادر کرد که مقام‌های وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف با ارتقای این موسسه به دانشگاه مخالفت کردند.

نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی و اسدالله محقق جهانی معین وزارت معارف را به این منظور از سوی مجلس استجواب شدند.

آقای خواجه عمری گفت که این وزارت نیازسنجی‌های که انجام داده به این باور است که ارتقای موسسه تحصیلات نیمه عالی به دانشگاه لازم نیست؛ اما آقای جهانی گفت که این وزارت با ارتقای این موسسه مشکلی ندارد و منتظر دستور دولت است.

اما؛ آقای ابراهیمی رییس مجلس گفت که مجلس در این مورد صلاحیت بیشتر دارد و بر همین اساس به کمیسیون اختصاصی هدایت داده می‌شود تا طرحی را در این مورد آماده کرده و جهت تصویب به تالار عمومی پیشنهاد کند.

در همین حال، گفته می‌شود که ارگ ریاست وستری نیز روی این موضوع کار می‌کند و رییس مجلس از کمیسیون معارف این مجلس خواست تا طرح قانون ارتقای موسسه سید جمال الدین را در تفاهم با ارگ ریاست وستری، وزارت تحصیلات و وزارت معارف آماده سازد.

او از استادان موسسه تعلیمی سید جمال الدین خواست که به تحصن شان پایان دهند و به تدریس شان برای دانش آموزان ادامه دهند.

استادان موسسه تعلیمی سید جمال الدین افغان در کابل از نزدیک به دو ماه به این طرف در اعتراض به عدم توجه حکومت به خواست شان مبنی بر ارتقای این موسسه به دانشگاه تحصن کرده اند.

آنان ادعا دارند که تمامی شرایط این موسسه برای ارتقا به دانشگاه وجود دارد ولی برخی حلقات در حکومت با ارتقای این موسسه مخالفت دارند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر