اتوبوس لوکسی که در حد یک هتل مجلل، امکانات و زیبایی دارد! + فیلم
زیبایی و امکانات یک هتل مجلل را می‌توان در یک اتوبوس لوکس نیز مشاهده کرد.