اجباری شدن خدمت «سربازی» برای مردان قطری
طی ابلاغ جدید شیخ تمیم بن حمد ال ثانی امیر قطر خدمت «سربازی» برای مردان این کشور اجباری شد.