اجرای طرح‌های آبخیزداری با هدف مهار بحران آب در استان‌های کشور
نائب رئیس انجمن آبخیزداری کشور گفت: طرح‌های آبخیزداری در استان‌های مختلف کشور اجرا می‌شود و مهم‌ترین هدف ما توانمندسازی جوامع با ارائه راهکار برای حل مشکلات است.