اجرای طرح ماده ۱۳مبارزه با عرضه کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر
دادستان کرمانشاه گفت : طرح ماده ۱۳مبارزه با عرضه کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر در سطح محلات شهر کرمانشاه بویژه محلات حاشیه نشین اجرا می شود.