اجرای مرحله اول طرح اصالت هویت برخط
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه به اجرای مرحله اول طرح اصالت هویت برخط در استان اشاره کرد.