اجرای نمایش «هدیه اسرارآمیز» برای هنرمندان
«هدیه اسرارآمیز» برای هنرمندان در مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمایش داده می‌شود.