احتمال اخراج جان توشاک از تراکتورسازیمنابع غیر رسمی در شهر تبریز از احتمال اخراج توشاک به علت حذف تراکتورسازی از جام حذفی نیوز می دهند.