احتمال اخراج دیپلمات‌های روس از برخی کشور‌های اروپایی
به دنبال مسمومیت جاسوس سابق روس در انگلیس، چند کشور اروپایی در حال بررسی اخراج دیپلمات‌های روسیه یا فراخواندن سفرای خود از مسکو هستند.