احتمال برگزاری مذاکرات ترامپ و اون در سینگاپور


احتمال برگزاری مذاکرات ترامپ و اون در سینگاپور

رسانه های سینگاپور گزارش دادند: اظهارات جدید رئیس وستری آمریکا، احتمال برگزاری دیدار و نشست دوجانبه ‘دونالد ترامپ’ و ‘کیم جونگ اون’ رهبر کوریای شمالی در سینگاپور را تقویت کرده است.
به گزارش رسانه های سینگاپور،دونالد ترامپ رئیس وستری آمریکا آنلاین گذشته اعلام کرد درپی برگزاری نشست رهبران دو کوریا ، بزودی دیدار وی با رهبر کوریای شمالی نیز انجام می شود.
طبق این گزارش،ترامپ هفته گذشته از سه مکان احتمالی برای این دیدار دو جانبه نام برده بود.
ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ‘محمود بوهاری’ همتای نیجریایی اش از سینگاپور هم به عنوان یکی از این مکان ها نام برده بود.
ترامپ دوباره آنلاین گذشته نیز در توئیتی از سینگاپور به عنوان مکان این دیدار احتمالی یاد کرد.