احتمال لغو امتیاز هند در صادرات کالا بدون تعرفه تجاری به آمریکا
هند ممکن است یک امتیاز حیاتی در امور تجاری با آمریکا را که به موجب آن مشمول هیچ تعرفه‌ای بر صادرات کالا به آمریکا تا ارزش ۵/۶ میلیارد دلار نمی‌شد از دست بدهد.