احزاب و نهادهای مدنی روند ثبت نام رای دهندگان را جدی بگیرند


احزاب و نهادهای مدنی روند ثبت نام رای دهندگان را جدی بگیرند

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی بر اهمیت حضور مردم در روند ثبت نام رای دهندگان تاکید کرده و از احزاب نهادهای مدنی و مردم می‌خواهد تا این روند را جدی بگیرند.

به گزارش نویسنده وستر؛ مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی امآنلاین پنجشنبه (۳۰ حمل) در یک نشست نیوزی در کابل گفت که برگزاری انتخابات براساس تذکره‌های ورقی از تقلب و دستبرد جلوگیری نموده و این سیستم قابل اعتماد است.

آقای رحیمی گفت که پس از ختم روند ثبت نام، فهرست رای دهندگان با احزاب مردم و نهادهای مدنی شریک خواهد شد.

سخنگوی ریاست اجرایی بیان داشت که در حال حاضر کمیسیون مستقل انتخابات به گونه شفاف عمل کرده و با اعتبار است. وی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و سکتور خصوصی خواست تا روند ثبت نام رای دهندگان را جدی گرفته و در این زمینه مردم را تشویق کنند.

آقای رحیمی با اشاره به اخذ تذکره‌های تقلبی در زمان انتخابات از سوی مردم گفت که بربنیاد قانون انتخابات گرفتن تذکره‌های تقلبی پیگرد قانونی داشته و کسانی که دست به این کار می‌زنند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.

سخنگوی ریاست اجرایی گفت که نا امنی در برخی از مناطق سبب عدم حضور مردم برای ثبت نام می‌شود اما امیدوار هستیم که مردم در مناطق که زمینه ثبت نام موجود است ثبت نام کنند.

آقای رحیمی با بیان این مطلب که برگزاری انتخابات براساس تذکره‌های ورقی از تقلب و دستبرد جلوگیری نموده و این سیستم قابل اعتماد است گفت که کارت‌های قبلی نزدیک به ۲۲ میلیون، توزیع شده بود که این شمار به خودی خود زمینه‌ساز دست‌برد و تقلب در انتخابات شده بود.

وی از جلوگیری تقلب‌های گسترده در انتخابات پیش رو با آغاز روند جدید، اطمینان داده، افزود:” ممکن است حلقاتی تلاش نمایند این بار نیز تقلب نمایند؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات وعده داده‌ که در همکاری با ریاست عمومی ثبت احوال نفوس، پس از پایان روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان، تمام شناسنامه‌های ثبت شده را با بانک اطلاعاتی عمومی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس تطبیق می‌نمایند تا از هرگونه تلاش برای تقلب جلوگیری شود”.

سخنگوی ریاست اجرایی تاکید کرد که ممکن مشکلات در این روند وجود داشته باشد؛ اما برای رسیدن به یک نظام مردم سالار و رقم زدن سرنوشت آینده کشور و جامعه، ناگزیریم که از مسیر انتخابات بگذریم. پس باید ثبت نام نماییم و هیچ عامل مانع این روند مهم و ملی شهروندان کشور نشود.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر