اختتامیه جشنواره تلویزیونی مستند ۳۰ آبان برگزار می‌شود
اختتامیه دومین جشنواره تلویزیونی مستند که از ۳۰ تیر ماه کار خود را آغاز کرده بود، آخر آبان برگزار می‌شود.