اختراعی فوق العاده برای کمک به کسانی که دچار شکستگی شده‌اند + تصاویر
افرادی که دجار شکستگی استخوان مچ و ساق پای خود شده اند با کمک نوآوری جدید به راحتی می‌توانند به انجام کار‌های روزانه خود بپردازند.